‘OverheidsdienstverlenerLeeuwendaal heeft een bijzondere positie op de markt’

Leeuwendaal is degelijk en vertrouwd

Het fullservice HR-adviesbureau Leeuwendaal claimt met zijn gecombineerd aanbod van HR-instrumenten, management, organisatie en juridisch advies een bijzondere positie op de markt. Departementen, gemeenten, provincies, waterschappen, zorginstellingen en woningbouwcorporaties en onderwijs- en onderzoeksorganisaties weten dan ook de weg naar Rijswijk te vinden.

Leeuwendaal is een fullservice HRbureau, dat zijn markt voornamelijk in de publieke sector vindt. “Overheidsdienstverlener Leeuwendaal adviseert over het functioneren van medewerkers binnen een overheidsorganisatie, over de inrichting van de organisatie, structuur, processen, functies. We werven, zoeken en ontwikkelen medewerkers voor opdrachtgevers”, verklaart Arjen Kuijten, algemeen directeur van Leeuwendaal. “Aan dergelijke processen zijn vrijwel altijd juridische aspecten verbonden: mensen verdwijnen of krijgen een andere functie toegewezen, er vallen gaten in een organisatie. Daarom levert Leeuwendaal ook interim-overheidsjuristen en adviseurs op het gebied van bestuurs- en arbeidsrechtelijke zaken of hoofden van een afdeling Juridische Zaken. De combinatie HR-instrumentarium, management en organisatie en implementatie van juridische en organisatieadviezen is in de Nederlandse markt tamelijk uniek. Daarmee nemen we een bijzondere positie in.”

Aard projecten

Opdrachtgevers van Leeuwendaal zijn departementen, veruit de meeste gemeenten, waterschappen, zorginstellingen en woningbouwcorporaties en onderwijs- en onderzoeksorganisaties. Een deel van de projecten heeft betrekking op organisaties die voor de taakstelling staan in te krimpen. Kuijten: “Werk naar werk, luidt dan de opdracht. We richten een mobiliteitscentrum in, coachen en trainen medewerkers en reorganiseren de HR-afdeling.” Andere projecten omvatten onder meer het begeleiden van gemeentelijke herindeling. “Samenvoeging van gemeenten is een proces met weerstand. Herindeling kan leiden tot de ultieme integratie of samenwerking op onderdelen of gebieden, zoals P&O of het fuseren van vuilnisophaaldiensten, of het outsourcen van groene diensten. We helpen gemeenten ook met het opzetten van sharedserviceoplossingen. Inderdaad trekt de overheid zich, in navolging van trends in het bedrijfsleven, terug op kernfuncties en -taken. Overigens adviseren we om beleids-, controle- en toezichthoudende functies niet uit te besteden.  Andersoortige opdrachten betreffen werving en searchopdrachten en open en incompanytrainingen – onder meer trainingen op het gebied van advies- en communicatieve vaardigheden en juridische trainingen, coachen en presentatievaardigheden.”

Overheid in verandering

“De overheid verkeert in een ingrijpend veranderingsproces. Zo moeten overheidsorganisaties leren werken en hun doelstellingen realiseren onder andere met mensen die niet een vast dienstverband hebben. Dat betekent dat die organisaties hun HR-beleid moeten veranderen en zich ook toespitsen op die groep medewerkers. Herijken van het beleid

is zinvoller dan proberen alle medewerkers in vaste dienst te krijgen”, schetst Leeuwendaaldirectielid mr. Dick de Leeuw. “Ook de dienstverlening verandert van karakter. Politiek,

burger en bedrijfsleven vragen veel meer van de overheid en diens prestaties dan voorheen, zij verwachten een veel hoger service- en kwaliteitsniveau, zowel fysiek als digitaal. Daarzijn overheidsorganisaties dan ook hard mee bezig. Voor de medewerkers betekent dat dat zij niet meer alleen regels toepassen, maar ook met oplossingen komen. Burgers en bedrijfsleven willen niet horen hoe het niet kan, maar hoe het wel kan. Van de medewerkers wordt anno nu verwacht dat zij proactief overleggen met hun cliënten. Competenties en kwalificaties van mensen die voor de overheid werken verschuiven dus: de nieuwe ambtenaar. Dat past ook in het politieke streven de kloof tussen openbaar bestuur en samenleving te dichten. Wervingscampagnes van de overheid staan in dat teken. Overheden willen graag medewerkers die in staat zijn goede relaties te leggen met burgers en bedrijven. Met andere woorden: de werkzaamheden van de overheid ontwikkelen zich van technische toepassing van wet- en regelgeving naar communicatie met de samenleving. Het is een goede zaak dat overheidsorganisaties veranderen, omdat de omgeving verandert en cliënten om een andere overheid vragen. Leeuwendaal adviseert, test, ontwikkelt en leidt op voor die nieuw vorm te geven overheid.” Fullservice Leeuwendaal is een netwerkorganisatie met 125 medewerkers. Arjen Kuijten: “Het bureau is een degelijke organisatie. Daarmee bedoelen we dat we kwaliteit hoog in het vaandel hebben. Daarom ook baseren we ons op moderne wetenschappelijke inzichten en maken we heldere afspraken die we ook nakomen. Mooie waarden die in de huidige turbulente tijd uitstekend aansluiten bij wat opdrachtgevers verwachten. Maar degelijk wil niet zeggen

ouderwets. Uit een door een extern bureau elke twee jaar uitgevoerd klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat Leeuwendaal met zijn prijs-kwaliteitverhouding een zeer hoge waardering in de markt van opdrachtgevers krijgt. Loon naar werken, mogen we zeggen: de kwaliteit van de medewerkers is bovengemiddeld, resultaat van een uitgekiend selectieproces. We toetsen aspirant-medewerkers op hun intelligentie – een van de best voorspellende factoren voor het functioneren –, we passen rollen- en simulatiespellen toe en brengen de persoonlijkheidskenmerken in kaart.” Dick de Leeuw: “Meer nog, de medewerkers beschikken zonder uitzondering over een politiek-bestuurlijke sensitiviteit, noodzakelijk in dit vak.

Leeuwendaal voert immers veel interim-werkzaamheden dicht bij het openbaar bestuur uit, zoals in schakelposities bij gemeenten: hoger management – waaronder gemeentesecretarissen – en juristen. Maar we trainen bijvoorbeeld ook vertrouwenscommissies van gemeenten in het geval van burgemeesterbenoemingen. Ook kandidaat-burgemeesters worden bij ons getest met gebruikmaking van assessments.”

Bekijk 2008
Magazine
SDU Select Werken voor de Overheid
Uitgave
2008
Auteur
Paulus Eras
Fotograaf
Rick Strooper
 

Vergelijkbare C-stories

Gerelateerde tags

Geen gerelateerde tags gevonden.

CStories.nl is een uitgave van Adformix.
© 2018 cstories.nl - alle rechten voorbehouden.