Executive search is een vak dat om grote zorgvuldigheid vraagt

PublicSpirit rondt 95 procent van de opdrachten met succes af

PublicSpirit is gespecialiseerd in executive search voor alle organisaties in het publieke domein. Daarin volgt het wervings- en selectiebureau een eigenzinnige aanpak. Met resultaat: 95 procent van de opdrachten wordt met succes afgesloten, een ongekende score in deze discipline, zeker in een periode waarin de arbeidsmarkt krap is. “Werving en selectie is een vak. Onze zorgvuldige zoek- en beoordelingsmethoden leiden tot waardevolle adviezen”, stellen PublicSpirit-directeuren mr. Terco van Heumen en drs. Jetske Goudsmit.

PublicSpirit is een bureau voorexecutive search, dat zich richt op het midden- en hoge segment in het publieke domein. Het wervings- en selectiebureau zoekt de passende man of vrouw voor managementfuncties bij overheidsorganisaties, of dat nu departementen zijn, gemeenten, provincies, waterschappen, zbo’s, woningcorporaties of zorg- en onderwijsinstellingen. Daarmee staat het bureau overheidsorganisaties als HR-partner in turbulente tijden terzijde. Bezuinigingen, reorganisaties, de vergrijzingsgolf die juist

overheden hard treft, een steeds complexer wordende samenleving, een zich terugtrekkende overheid, ziedaar een willekeurige greep uit ontwikkelingen die verstrekkende consequenties voor overheden hebben.

Hoge score

“In een krappe arbeidsmarkt is het tamelijk lastig om geschikte kandidaten te vinden. Dat zien we terug in een toenemend

aantal opdrachten van overheden”, constateert Jetske Goudsmit. “Een overheidsorganisatie kan er natuurlijk voor kiezen zelf aan de slag te gaan om een vacature op bestuurlijk niveau te vervullen. De ervaring leert dat dit een beperkte respons oplevert. PublicSpirit zet vacatures veel ruimer uit en levert bij een opdrachtgever drie tot vijf toppers voor een bepaalde functie. Waarmee ik wil zeggen dat de scoringskans bij de PublicSpirit-aanpak in elk geval groter is.” Dat is een understatement, want de cijfers liegen er niet om. Het bureau slaagt erin om 95 procent van de opdrachten met succes af te sluiten. Terco van Heumen: “Dat is niet zo gek. Ons bureau steekt namelijk erg veel tijd en werk

in het voortraject, anders dan organisaties die het rekruteringspad zelf willen volgen, maar die beperkt zijn in hun tijd. Logisch ook, werving en selectie is ons vak. Dat biedt voordelen: we nemen overheidsorganisaties werk uit handen, analyseren de curricula en leveren uiteindelijk uitstekende kandidaten af.” “PublicSpirit levert organisaties niet alleen maar een A4’tje met profielen. Het complete traject omvat veel meer: verwachtingen van beide partijen, gewenste resultaten, de arbeidsvoorwaardelijke aspecten, een check van kandidaten. Het functieprofiel dient bovendien verleidelijk te zijn opgesteld met de bedoeling kandidaten te triggeren. ‘Leiderschap gevraagd’ loopt als een rode draad door alle functies. Dat includeert een aantal sociale vaardigheden”, zegt Jetske Goudsmit.

Zorgvuldige aanpak

De hoge score die PublicSpirit realiseert, valt terug te voeren op een aanpak waarbij het bureau niets aan het toeval overlaat. Dat begint al met het opstellen van het functieprofiel met een beschrijving van competenties en vaardigheden. “We weten dat elke vacature op bestuurlijk vlak voor overheidsorganisaties een kans biedt het eigen

management te versterken. Daar zetten we ons voor in.” Het rekruteren begint bij het eigen, omvangrijke PublicSpirit-netwerk, de constante factor binnen de werkzaamheden. Van Heumen: “Ons netwerk is een delicaat product, dat koesteren en onderhouden we. Doorgaans zijn twee telefoontjes voldoende om op de plek te komen waar we moeten zijn.” Parallel aan de zoektocht in het netwerk publiceert het bureau de vacature op de eigen en andere relevante websites. Uit de aard der zaak raadpleegt PublicSpirit ook de eigen database met dossiers van kandidaten. Soms blijkt nog een advertentiecampagne nuttig en noodzakelijk te zijn. “Ik ben er heilig van overtuigd dat professionals op het gebied van werving en selectie niets kunnen laten liggen en niets aan het toeval kunnen overlaten. Met andere woorden: we zeulen één grote koffer vol zorgvuldigheid mee. In ons vak moet je erbovenop zitten, louter en alleen omdat je met mensen te maken hebt. Bovendien dienen we voortdurend rekening te houden met het feit dat sollicitanten in een spannende situatie verkeren. Sommige opdrachtgevers hebben daar nog te weinig oog voor.” Goudsmit: “Wij hanteren strakke richtlijnen en termijnen. Zo berichten we zowel onze kandidaten als onze opdrachtgevers direct over de voortgang.”

Selectie-instrumenten

Is eenmaal een shortlist van kandidaten opgesteld, dan volgt een gesprek met een selectiecommissie. PublicSpirit adviseert vervolgens, waarna opdrachtgever kan besluiten tot nader onderzoek, bijvoorbeeld in de vorm van een assessment. “Assessments hebben een betrekkelijke waarde”, relativeert Terco van Heumen. “Ze zeggen iets over intelligentie, competenties en vaardigheden. Een assessment is niets anders dan een van de selectie-instrumenten; een instrument dat het eindoordeel completeert, maar nooit

doorslaggevend is. Voor de kandidaat is het een momentopname, die overigens wel punten naar boven kan halen waar hij of zij zich nog verder kan ontwikkelen.” “Als het om de carrière van een kandidaat gaat, ben ik vooral geïnteresseerd in de overgangen. De keuzes die iemand in zijn werkzame leven maakt, hebben veel te maken met levensfasen en

zeggen iets over zijn of haar groei als mens.” PublicSpirit is in feite een intermediair tussen arbeidsmarkt en overheidsorganisaties en dient daarbij twee opdrachtgevers.  Wekelijks ontvangt het bureau ongeveer 150 open sollicitaties met curriculum. Niet onbelangrijk is dat PublicSpirit voor zijn werkzaamheden is gecertificeerd; expliciet gemaakt met een klachtenprocedure en evaluaties met opdrachtgevers: een bron van zelfverbetering.

Bekijk 2007
Magazine
SDU Select Werken voor de Overheid
Uitgave
2007
Auteur
Paulus Eras
Fotograaf
Rick Strooper
 

CStories.nl is een uitgave van Adformix.
© 2018 cstories.nl - alle rechten voorbehouden.