‘Onze kwaliteit is bedoeld om iets toe te voegen’

‘We hebben een aantal goede oplossingen, maar het gaat om het doel, niet om de middelen’

Wie op het gebied van Human Resources Management wat voor vraag dan ook heeft, kan terecht bij GITP. De primaire focus ligt daarbij op het creëren van toegevoegde waarde. “Want onze interventies moeten ook een meetbaar resultaat hebben.”

GITP (Gemeenschappelijk Instituut voor Toegepaste Psychologie) is volgens de website “dé expert in het beoordelen en ontwikkelen van individuen binnen hun eigen maatschappelijke omgeving”. Met in Nederland, België en Frankrijk 350 mensen in dienst en een sterk Europees partnernetwerk, voert GITP ook internationaal opdrachten uit.

Albert Klompé, directeur development & training: “Wat GITP goed kan, is organisatiebreed naar Human Resources Management kijken. We richten ons dus niet alleen op een individu of groep, maar ook op de context waarbinnen deze opereren.”

Ed van Sluijs, directeur vestigingen Nederland, is onder meer verantwoordelijk voor de assessmentpraktijk van GITP vanuit elf regionale vestigingen. Naast assessment, development en training is GITP actief in werving en selectie, loopbaanbegeleiding, coaching, organisatieontwikkeling, medezeggenschapstraining en OR-consulting, postacademisch onderwijs, interim-management en de discipline Executive Partners, die zich bezighoudt met het zoeken naar en het beoordelen en ontwikkelen van mensen op executive niveau.

“We hebben een groot arsenaal aan middelen, maar het gaat ons om het doel”, zegt Klompé. “Onze interventies moeten resultaat hebben, dus kijken we voorbij de probleemvraag van de klant en adviseren we datgene wat ook echt effect heeft. Die focus op resultaat biedt een duidelijke toegevoegde waarde.”

En die is kwantificeerbaar, meent Van Sluijs. “GITP is het grootste HR-adviesbureau op het gebied van assessments. Op het gebied van development en training zijn er meer aanbieders, maar niemand heeft beide disciplines zo groot in huis. Onze unieke kerncompetentie is de bundeling van beoordelen en ontwikkelen: als je na een assessment een afrondend gesprek met onze consultants hebt, is dat moment van feedback de prikkel om te leren. Door te meten, kom je erachter waar je staat als individu of organisatie. Dat vormt de basis voor verdere ontwikkeling.”

Organisaties en mensen zijn voortdurend in ontwikkeling, meent Klompé: “En de omgeving waarin organisaties en hun mensen zich bevinden, is complexer dan ooit: globalisering, multiculturele samenleving, overnames, een vergrijzende bevolking: wij willen organisaties in dat complexe speelveld een impuls geven.”

 

GITP start elk ontwikkelingstraject met een nulmeting. Klompé: “Dat kan een cultuurdiagnose zijn, het doorlichten van de competenties van het managementteam of het vaststellen van de competenties van high potentials. We zetten hiervoor onze eigen, wetenschappelijk getoetste instrumenten in. Zo verkrijgen we al aan het begin van een verandertraject veel informatie over wat er nodig is. Welke competenties zijn aanwezig? Hoe is het team samengesteld? Wat mist het team? Welke leiderschapskwaliteiten ontbreken? Je maakt als het ware een foto, een eerste momentopname. Van daaruit ontwerpen we het verdere ontwikkeltraject. En bij elke foto past een eigen ontwikkeltraject. Door te bekijken wat echt wérkt bij een klant en door het effect van je interventies te meten, word je steeds meer een partner, met als inzet om de verwachtingen van de klant te overtreffen.”

 

Wie leert, verbetert. Dat geldt ook voor GITP: parallel aan de bedrijfsorganisatie loopt er een structuur van vernieuwing, zegt Van Sluijs: “Projectgroepen kijken naar nieuwe vakontwikkelingen en trends in de maatschappij en vertalen die in nieuwe producten en diensten. Neem de diversiteit van onze multiculturele samenleving: daar willen wij als psychologen gericht aan bijdragen. Denk ook aan personeelsbeleid afgestemd op diverse levensfasen, het begeleiden van jonge high potentials en het ontsluiten van talenten. Daartoe zet GITP onder meer Talent Development Assessments (TDA) in. Een uniek instrument dat niet alleen haarscherp zicht biedt op je competenties, maar ook op je innerlijke kracht, drijfveren en wensen. Daarnaast wordt de eigen leerstijl en bevlogenheid blootgelegd. De deelnemer krijgt zo een scherp beeld van zijn kracht en talenten, waardoor hij een carrièreperspectief kan vormen, inclusief een ontwikkelplan, bijvoorbeeld op het vlak van training en coaching.”

Van Sluijs: “We hebben ook een webbased instrument ‘met een knipoog’ ontwikkeld: hoelangzitjijnogopjeplek.nl. De feedback hiervan zet je aan het denken over je eigen carrière. Want als bijvoorbeeld jonge potentials de verkeerde carrièrekeus maken of zich onvoldoende kunnen ontwikkelen in een baan, dan is dat kapitaalverlies.

 

Deze nadruk op vernieuwing is noodzakelijk om voorop te blijven lopen, meent Klompé: “Toegevoegde waarde is essentieel, niet alleen op productniveau, maar ook qua maatschappelijke waarde en het kennen van de context van je opdrachtgever. In de zakelijke dienstverlening wordt kwaliteit vaak beoordeeld naar de door de opdrachtgever ervaren kwaliteit. Op dat soort beoordelingen scoren we altijd goed.”

Logisch, meent Van Sluijs: “We werken met wetenschappelijk geschoolde adviseurs en wetenschappelijk gefundeerde instrumenten die we vaak zelf ontwikkelen. Daarnaast investeren we veel in de opleiding van onze mensen. Verder besteden wij een substantieel deel van onze omzet, jaarlijks vijf procent, aan research & development. Daarmee houden we continu onze instrumenten en diensten op peil. Niet alleen zegt dat iets over ons kwaliteitsstreven – we stellen ons doelbewust open voor (zelf)kritiek – , het stelt ons ook in staat om de effectiviteit van onze interventies te meten. Kwaliteit is daardoor geen loze belofte.”

Bekijk 2008
Magazine
MT500
Uitgave
2008
Auteur
Antal Giesbers
Fotograaf
Leonard Faustle
 

Vergelijkbare C-stories

Gerelateerde tags

Geen gerelateerde tags gevonden.

CStories.nl is een uitgave van Adformix.
© 2018 cstories.nl - alle rechten voorbehouden.