Meer kwaliteit in openbaar vervoer

‘Connexxion wil graag een afspiegeling zijn van de maatschappij en streeft dus naar meer diversiteit in het personeelsbestand’

Sinds oktober 2007 is Connexxion een alliantie aan gegaan met het Franse openbaarvervoerbedrijf Transdev. Transdev is een van de leidende ondernemingen op het gebied van openbaar vervoer in Europa.

“Het meest interessante van Transdev voor ons is dat zij zeer complementair zijn aan de dingen die wij brengen. Samen vormen wij een belangrijke Europese speler op de markt van het personenvervoer. Wij staan op de vierde plaats in de Europsese ranglijst van private vervoerders”, zegt Peter Kortenhorst, voorzitter van de raad van bestuur van Connexxion. “Connexxion is heel goed in bus- en taxivervoer, maar heeft veel minder ervaring met railactiviteiten. We hebben weliswaar een sneltram en regionaal spoor, maar Transdev is de grootste operator ter wereld als het gaat om binnenstads tramvervoer. Daarnaast hebben zij ook metrokennis, die hebben wij niet.” De alliantie zorgt voor dynamiek in de onderneming. “Onze medewerkers krijgen meer kansen om internationaal te gaan opereren. En daarmee zijn wij voor hoger opgeleiden een veel interessantere werkgever geworden.”

 

Publiek Private Samenwerking

“Transdev heeft vooral veel kennis van PPS (Publiek Private Samenwerking) waardoor Transdev+Connexxion een belangrijke rol kunnen spelen in het deels oplossen van de fileproblematiek”, vervolgt Kortenhorst. “Nederland is nog niet zo heel erg bekend met PPS, zeker niet in het openbaar vervoer. Bij grote mobiliteitsprojecten in bijvoorbeeld Groningen, Nijmegen en Arnhem wordt gekeken naar een lightrail-traject, dat geschikt zou zijn voor PPS.

Maar ook projecten als Randstad Rail en de Rijn-Gouwelijn zijn daar zeer geschikt voor.

En dat is kennis die nu ook in Nederland beschikbaar is.” Kortenhorst stelt dat Transdev en Connexxion naar een meer dan vooraanstaande positie streven als het gaat om kwaliteit op het gebied van openbaar vervoer in Nederland en Europa. “Het gaat ons om de rol als dienstverlener naar de lokale overheden toe. Wij komen met oplossingen voor verkeersproblemen en het inrichten van lokale netwerken. Het gaat erom met welke initiatieven je komt om de verkeerscongestie te bestrijden. Je moet een fijnmazig netwerk van openbaar vervoer om de stad heen leggen, het gaat om de verbindingslijnen: er moet hoogfrequent openbaar vervoer komen en dat kan alleen door meer te investeren in vrije infrastructuur.” In Frankrijk wordt de kennis van Connexxion ook omarmd. “Bijna ons hele bedrijf is gecertificeerd op het gebied van Milieu en Veiligheid. Daarmee zijn wij het enige OV-bedrijf in Nederland en wij kunnen die kennis weer inbrengen binnen de alliantie.”

 

Kwaliteitsverbetering openbaar vervoer

Volgens Kortenhorst heeft Connexxion regelmatig aangegeven de ambitie te hebben om ook in de grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag het openbaar vervoer te verzorgen. “Er is nu echter een ommezwaai in de politiek gekomen waarbij het argument wordt gebruikt dat die grootstedelijke netwerken niet door private ondernemingen bediend kunnen worden en men is bang dat de aansluitingen tussen de diverse systemen in het openbaar vervoer niet goed gaan lopen. Wij denken dat dat eigenlijk koudwatervrees is. In Londen is het gehele busnet aanbesteed en dit wordt uitgevoerd door verschillende private vervoerders. De kwaliteit van het openbaar vervoer is er de afgelopen vijf jaar sterk verbeterd doordat aanbestedingen kwaliteitsimpulsen genereren. Ook de underground in Londen is deels in private handen en je ziet dat dit wel degelijk werkt. Waarom zou dat dan niet in Amsterdam kunnen!”

 

Diversiteit in het personeelsbestand

Er werken inmiddels 14.500 mensen bij Connexxion en dat brengt Kortenhorst op de rol van het bedrijf als werkgever: “We zijn een jaar of drie geleden begonnen met de oprichting van de eigen Connexxion Academy, die erop gericht is om personeel de gelegenheid te geven zich te ontwikkelen. Er zijn vorig jaar zo’n vijfduizend mensen in opleiding geweest. Dat varieert van het opleiden van chauffeurs tot het middenmanagement dat een opleiding krijgt om zich verder te ontwikkelen. Connexxion wil graag een afspiegeling zijn van de maatschappij en streeft dus naar meer diversiteit in het personeelsbestand. Wij willen niet alleen meer mensen aantrekken van allochtone afkomst, maar ook meer jongeren en vrouwen. Ieder gezelschap is namelijk veel creatiever en sprankelender als je mensen bij elkaar zet met verschillende achtergronden.”

 

“Wij willen laten zien dat werken bij Connexxion heel erg leuk kan zijn en nu, door de alliantie met Transdev, maakt ons dat als werkgever een stuk aantrekkelijker.”

Bekijk 2008
Magazine
MT500
Uitgave
2008
Auteur
Marcellus Visser
Fotograaf
Herman van Heusden
 

Vergelijkbare C-stories

Gerelateerde tags

Geen gerelateerde tags gevonden.

CStories.nl is een uitgave van Adformix.
© 2018 cstories.nl - alle rechten voorbehouden.