Gedreven, eigenzinnig, pragmatisch en betrokken

‘Océ-Nederland is gespecialiseerd in het ‘ontzorgen’ op het gebied van documentmanagement’

Nadat er door het management een ambitieus groeiplan was uitgezet, is er in de afgelopen tijd binnen Océ-Nederland een nieuw en dynamisch elan ontstaan. De opnieuw geformuleerde doelstellingen waren niet uitsluitend gericht op omzetgroei, maar ook op het streven een attractieve werkgever te zijn en te blijven.

"Die omzetgroei is er en we liggen op koers. Het feit dat we vorig jaar tot de tweede beste werkgever zijn uitgeroepen en de kwalificatie van Beste Sales Traineeship van Nederland hebben ontvangen, geeft aan dat we ook die tweede doelstelling hebben behaald", zegt een trotse Wil Snijders, directielid en Business Unit Manager bij Océ-Nederland. "In een arbeidsmarkt waarin steeds meer spanning ontstaat en waarin mensen steeds selectiever worden ten aanzien van hun werkgever, is dat geen geringe prestatie. We zijn zowel gericht op het aantrekken van nieuwe mensen als op het aan ons binden van onze bestaande medewerkers. De uitdaging was om de ambities van de onderneming te koppelen aan de persoonlijke ambities van de medewerkers, met als doel de ondernemingsstrategie te verankeren in alle lagen van de organisatie. Daartoe is het senior management uitgedaagd om zelf businessplannen te schrijven die, samen met de managementlagen daaronder, uitgewerkt en geïmplementeerd zijn. Door deze aanpak ontstond heel snel een enorme dynamiek binnen de organisatie, waarvan onze klanten én onze medewerkers nu volop profiteren. Het was heel mooi om te zien dat de veranderingen niet, zoals zo vaak te doen gebruikelijk is, heel langzaam van bovenaf naar beneden de organisatie indruppelden, maar in een hoog tempo door de hele organisatie heen stroomden. Op die manier kreeg bijvoorbeeld een verplicht en vanzelfsprekend uitgangspunt als ‘de klant centraal stellen' concreet gestalte, namelijk vanuit de breed gedragen opvatting dat de Océ-organisatie er voor staat om haar klant een breed pakket aan producten, services en een complete dienstverlening aan te bieden." Snijders vervolgt: "Océ-Nederland is een dienstverlenende organisatie die innovatieve oplossingen biedt op het gebied van printing en documentmanagement. Ons uitgangspunt is dus steeds de vraag van de klant, waarop wij in een zo vroeg mogelijk stadium anticiperen en waarvoor we met innovatief en inventief denken de juiste oplossing aanbieden. Met dit uitgangspunt bouwen we nu, naast onze van oudsher sterke positie in onder andere de zakelijke en publieke sector en de grafische markt, ook een stevige positie op in het midden- en kleinbedrijf. Je ziet nu overal onze accountmanagers in Océ-Mini's op weg naar klanten in het mkb om hen ter plekke met raad en daad terzijde te staan. Maar ook aan de bovenkant van de markt - bij de top-500-organisaties in Nederland - verstevigen wij onze positie.

Diepgaande kennis

Dankzij onze opgebouwde specifieke kennis van verschillende marktsegmenten kunnen wij grote organisaties ondersteunen in het optimaliseren van hun documentprocessen. Een goed voorbeeld daarvan is finance: we hebben al een aantal jaren een speciale afdeling die zich volledig richt op de dienstverlening in de financiële wereld. Hetzelfde geldt voor zorg, onderwijs en overheid. Stuk voor stuk branches met problematieken die oplossingen vragen waarvoor diepgaande kennis van die branches noodzakelijk is. Dat kan variëren van het leveren van een product tot het overnemen en beheren van volledige documentprocessen bij onze klanten."

Vier merkwaarden

Frits Paagman, HR Project Manager, vult aan: "Behalve in die diepgaande kennis ligt onze kracht ook in specialisatie. Océ-Nederland heeft zich gespecialiseerd in het ‘ontzorgen' op het gebied van documentmanagement en we zijn daar heel erg goed in. We richten ons specifiek op de problematieken rondom documenten en documentprocessen. Wanneer onze klanten daar behoefte aan hebben, kunnen we deze dienstverlening ook aanbieden in samenwerking met de businesspartners die daarin gespecialiseerd zijn. Voor elk documentvraagstuk dat klanten ons voorleggen en waar dat ook zijn oorsprong vindt - of dat nu het primaire of secundaire proces bij de klant is - wij zorgen voor de juiste documentoplossing. We doen dat vanuit de vier merkwaarden die de basis vormen van datgene waar de dienstverlening én de mensen van Océ voor staan: gedreven, eigenzinnig, pragmatisch en betrokken. We stimuleren onze mensen om buiten de kaders te denken: bedenk maar eens iets wat niet zo voor de hand ligt en kijk wat dat oplevert. Dat geeft de dynamiek waarmee we succesvol zijn, en dat succes stralen we nadrukkelijk uit in de markt. Dat levert weer het vliegwieleffect op waardoor mensen graag bij ons willen komen werken. De dynamische, succesvolle uitstraling in de markt werkt dus twee kanten op: zowel concreet naar het behalen van de groeidoelstellingen als op de langere termijn naar het aantrekken van nieuwe talenten, die op hun beurt weer meewerken aan nog meer succes en nog meer groei. Met innovativiteit en inventiviteit is Océ-Nederland groot geworden en met die uitgangspunten hebben we alle vertrouwen in de toekomst."

Bekijk 2008
Magazine
MT100
Uitgave
2008
Auteur
Edwin Donkers
Fotograaf
Herman van Heusden
 

Vergelijkbare C-stories

Gerelateerde tags

Geen gerelateerde tags gevonden.

CStories.nl is een uitgave van Adformix.
© 2018 cstories.nl - alle rechten voorbehouden.