Ranger maakt werving en coaching simpel en effectief

“Ranger Consulting werkt vanuit een sterk persoonlijke aanpak met een duidelijk commitment.”

Er zijn ruim 1600 bureaus voor werving en selectie, die allemaal zeggen dat ze uniek zijn. Dat maakt voor een opdrachtgever de keuze lastig. Daarom biedt Ranger Consulting naast werving en selectie ook diensten die specifiek gericht zijn op het begeleiden en ontwikkelen van nieuwe medewerkers. “Misschien niet uniek, wel simpel en effectief.”

Ranger Consulting, met vestigingen in Amsterdam en Nijmegen, is gespecialiseerd in werving en selectie, interim-management en coaching. De organisatie richt zich op directeuren, managers en professionals voor organisaties in de industrie en de technische en zakelijke dienstverlening. Academici en hbo'ers met een flinke staat van dienst zijn de doelgroep. Directeur Ton Hendriks: "We willen aan de basis staan van een succesvol dienstverband. Het vasthouden van goede medewerkers is immers net zo essentieel als het werven ervan."

Meestal gaat het om functies met een behoorlijk afbreukrisico. Het hele traject, vanaf de werving en selectie tot en met de coaching, vraagt daarom om gedegen advieswerk. "Het is de basis van je proces. Dat begint bij het opstellen van een functieprofiel, het formuleren van de wervingsstrategie en het te verwachten resultaat. Tijdens de selectiefase komen er ook andere vraagstukken aan bod. Speelt er een concurrentiebeding of opzegtermijn, of is er bijvoorbeeld sprake van overdracht van aandelen? Het is daarom belangrijk dat opdrachtgever en kandidaten goed worden begeleid."

Wanneer iemand eenmaal aan de slag is, komt de volgende vraag aan de orde: hoe ondersteun je hem of haar bij het inwerken tijdens de eerste cruciale maanden? Goed ingewerkt worden betekent het verschil tussen slagen en falen. De hectiek van het moment speelt een grote rol. "Zeker bij directiefuncties en hogere managementfuncties schiet goed inwerken er vaak bij in", zegt Hendriks. "Wij hebben op dit gebied passende oplossingen in huis."

Hoger, complexer

Aan directeuren en managers worden steeds hogere en complexere eisen gesteld met betrekking tot competenties, persoonlijkheid en ervaring. Hendriks: "Ik zie het als de rol van de consultant om dit complexe eisenpakket te vertalen naar een transparant en herkenbaar functieprofiel. Wij werken met ervaren consultants die zelf een succesvolle loopbaan als manager achter de rug hebben."

De werkprocessen van Ranger zijn volledig ingericht op het hogere segment. Ze houden competentiegerichte interviews en kandidaten worden getest met behulp van een persoonlijkheids- en capaciteitenonderzoek, legt Hendriks uit. "De combinatie van deze middelen heeft een goede voorspellende waarde. De resultaten van de onderzoeken leveren daarnaast een goede basis voor een persoonlijk ontwikkelingsplan."

“Ranger Consulting werkt vanuit een sterk persoonlijke aanpak met een duidelijk commitment.”

Juiste kandidaten

Ranger Consulting zet verschillende middelen in om met de juiste kandidaten in contact te komen. "We geloven in de gelijktijdige inzet van meerdere middelen. De combinatie van middelen bewijst zich zowel in een krappe als in een ruime arbeidsmarkt. We putten uit ons eigen bestand, waarin meer dan tienduizend kandidaten zijn opgenomen, en werken daarnaast met personeelsadvertenties, netwerken en digitale bronnen", aldus Hendriks.

Hoewel Hendriks een hoge succesrate claimt - 91 procent van de vacatures wordt binnen de afgesproken termijn ingevuld - vindt hij het belangrijk om bij de klant realistische verwachtingen neer te leggen. "Wij spannen ons weliswaar maximaal in, maar soms is meer tijd nodig dan de voor ons gebruikelijke zeven weken. Dat hangt sterk af van de functie. We willen daar vooraf al duidelijk over zijn, omdat we bovenal een partner willen zijn. Ranger Consulting werkt vanuit een sterk persoonlijke aanpak met een duidelijk commitment."

Interim-management

Uit de vaak langdurige relaties is ook de activiteit van interim-management voortgekomen, momenteel een van Rangers sterkst groeiende activiteiten. Interim-managers worden vaak ingezet als oplossing voor een tijdelijk capaciteitsprobleem. Maar het kan ook gaan om het begeleiden van een veranderings- of reorganisatietraject. "Interim-management vergt specifieke vakkennis aan de kant van de consultants", stelt Hendriks. "Je moet de issues binnen een organisatie goed in kaart kunnen brengen en weten welke interim-manager dan moet worden ingezet. De tijd is vaak beperkt en er spelen vaak uiteenlopende vraagstukken op gebieden als civiele en fiscale aansprakelijkheid."

Ranger werkt met zelfstandige ondernemers die zijn aangezocht op basis van hun specifieke expertise en die grondig zijn geselecteerd. "Over het algemeen zijn ze binnen twee weken inzetbaar, soms nog eerder." Eenmaal aan de slag worden ze begeleid door een schaduwmanager van Ranger.

Goed in beeld

Het werven van kandidaten voor vaste en interim-posities is momenteel geen gemakkelijke opgave. De huidige arbeidsmarkt is er een van vraag, niet van aanbod. "Je moet als bureau dan goed in beeld zijn. De beste bureaus trekken de beste kandidaten aan. We hebben daarvoor een speciale afdeling Arbeidsmarktcommunicatie, iets wat je bij de meeste bureaus van onze omvang niet ziet. Deze afdeling heeft een cruciale rol in de profilering van ons bureau en het aantrekken van de juiste kandidaten."

Ranger Consulting beschikt als een van de weinige bureaus over het Keurmerk Recruitment. "Er zijn veel goede bureaus in ons werkveld actief. Voor opdrachtgevers is dat niet altijd helder. Het zou daarom goed zijn als meer bureaus over dit keurmerk beschikken. Zo wordt duidelijk dat de dienstverlening bij deze bureaus op orde is, iets wat de gehele branche ten goede komt."

Bekijk 2007
Magazine
MT100
Uitgave
2007
Auteur
Marttijn Kregting
 

Vergelijkbare C-stories

Gerelateerde tags

Geen gerelateerde tags gevonden.

CStories.nl is een uitgave van Adformix.
© 2018 cstories.nl - alle rechten voorbehouden.