Aandacht voor de opdrachtgever is cruciaal, ook in tijden van grote voorspoed

"Rode draad in de BMC-activiteiten immers blijft aandacht voor opdrachtgevers."

BMC Groep, dat zijn dienstverlening uitsluitend richt op de publieke sector, maakt een exponentiële groei door. Juist in deze periode van voorspoed hamert drs. Paul van Koppen, lid van de raad van bestuur van BMC Groep, erop dat aandacht voor de opdrachtgever en aandacht voor zijn problematiek cruciaal is. "De personal touch is ons vak."

BMC Groep staat aan de vooravond van een nieuwe kwaliteitsslag. Het bureau, dat zijn dienstverlening - advies, trainen en coachen, project- en verandermanagement, detacheren en uitzenden, verspreid over een veelheid aan disciplines - uitsluitend aan de publieke sector aanbiedt, heeft het afgelopen jaar een onstuimige groei doorgemaakt; de publieke sector omvat departementen, provincies, gemeenten, waterschappen, grote zbo's, agentschappen, waterschappen en zorg- en onderwijsinstellingen. De groei weerspiegelt zich in de toename van het aantal medewerkers van BMC Groep: van 1000 in 2006 naar 1300 dit jaar. Parallel daaraan is het aantal trainees toegenomen van 80 naar 110. Volgens drs. Paul van Koppen, lid van de raad van bestuur van BMC Groep, heeft het bureau die groei ad 25 procent, het gemiddelde van alle bedrijfsonderdelen, geheel op eigen kracht gerealiseerd.
"Verheugend natuurlijk, maar het is nu tijd om een been bij te trekken."

Hechte relaties
"Het gaat er voor mij nu om de sterke groei die BMC doormaakt, terwijl er overigens geen tekenen zijn dat die zal afvlakken, goed in de organisatie te verankeren. We willen per se verdunning van de gedurende jaren zorgvuldig opgebouwde BMC-cultuur voorkomen. We excelleren in vak- en branchekennis, we werken op het snijvlak van advies en implementatie. De personal touch daarin en commitment met het eindresultaat zijn belangrijke elementen in ons onderscheidende vermogen, aandacht voor en empathie met de opdrachtgever zijn daarin cruciaal, juist ook in tijden van sterke groei."
"Natuurlijk speelt de vergrijzingstendens ook bij BMC Groep een rol. Daarom hebben wij een beleid dat erop is gericht mensen binnen de deur te houden, daarom ook trekken we trainees aan. We willen aantrekkelijk zijn en blijven voor jonge, slimme mensen, die in staat zijn over tien jaar het stokje van de huidige generatie over te nemen. Daarmee anticiperen we bovendien op essentiële ontwikkelingen in de publieke sector."
Trainees beginnen bij BMC steevast onderaan op de ladder. Via een leer-werktraject - drie dagen werken en twee dagen college lopen op de BMC Academie - leren zij hoe Nederland en de Nederlandse verhoudingen in elkaar
zitten.
"Zij komen dus van de werkvloer af, zij hebben in de modder gewerkt, een belangrijk onderdeel van het vormingsproces." Van de BMC-adviseurs verwacht Paul van Koppen dat zij een permanente dialoog met de markt onderhouden en wekelijks contact met opdrachtgevers hebben.

 

Krappe arbeidsmarkt
De groei die BMC Groep doormaakt, geeft ook aan dat organisaties in de publieke sector aan de vooravond staan van een cruciaal veranderingsproces. Al langere tijd signaleert Paul van Koppen dat de openbare sector een strijd voert met een kwaliteits- en kwantiteitsprobleem, zeker als het gaat om bijvoorbeeld de kleinere gemeenten. Een probleem dat nog wordt verergerd door de vergrijzing.
"De positie van lokale publieke organisaties op de arbeidsmarkt speelt vanzelfsprekend een rol in een periode dat die door tal van factoren - de individualiseringstendens bijvoorbeeld leidt ertoe dat een toenemend aantal mensen kiest voor zelfstandig ondernemerschap - krap is te noemen. Het is maar zeer de vraag of een kleine werkgever die bovendien niet in staat is marktconforme salarissen te betalen, voldoende aantrekkelijk is voor (hoog)gekwalificeerde medewerkers. Komt bij dat overheidsorganisaties kampen met een imagoprobleem."

Kernorganisaties
"Reeds nu is er in bepaalde disciplines - financiën en ruimtelijke ordening bijvoorbeeld - sprake van structurele ondercapaciteit. Het is een merkwaardig verschijnsel dat sommige overheidsorganisaties nog steeds denken vanuit een onjuist zelfbeeld; het is naïef te veronderstellen dat overheden niet in een concurrente omgeving opereren. Zij realiseren zich niet dat er sprake is van een kennisdrain. Daardoor ontstaat een kwantitatief probleem. Dit is een overheidsvraagstuk van de eerste orde."
"Dat valt op korte termijn op te lossen door rigoureus te gaan voor vergaande vormen van samenwerking met andere overheidsorganisaties en externe partijen zoals BMC. Daarnaast is IT een voortreffelijk hulpmiddel. Helaas strandt de eerste stap in veel gevallen op interne machtspolitiek en persoonlijkheden. Ik voorzie dat overheidsorganisaties in de nabije toekomst gedwongen zijn te kiezen voor een nieuwe organisatievorm, namelijk die van een hoogwaardige kernorganisatie met een flexibele schil eromheen, die in het maken en voeren van beleid zijn kerntaak vindt. Lukt dat niet of houden publieke organisaties het niet vol, dan heft de overheid zichzelf op."

Bekijk 2007
Magazine
MT100
Uitgave
2007
Auteur
Paulus Eras
 

Vergelijkbare C-stories

Gerelateerde tags

Geen gerelateerde tags gevonden.

CStories.nl is een uitgave van Adformix.
© 2018 cstories.nl - alle rechten voorbehouden.