Hoogspecialistische advisering met gezond verstand

‘Met onze topspecialisten is de advisering van de hoogst mogelijke kwaliteit’

Binnen Deloitte levert Financial Advisory Services (FAS) hoogspecialistische vormen van dienstverlening. De ervaren specialisten bij FAS houden zich bezig met velerlei activiteiten die zich op de kapitaalmarkt afspelen. Dit zijn onder andere fusies en overnames, herfinanciering, vastgoedvraagstukken, pensioenen en actuariaat, verzekeringen en dienstverlening rondom complexe financiële producten.

Capital Markets, met aan het hoofd Hans van Leeuwen, is binnen Deloitte FAS een van die gespecialiseerde afdelingen. Van Leeuwen legt het hoe en waarom uit van zijn afdeling: "Capital Markets is ontstaan vanuit de gedachte dat er behoefte is aan dienstverlening aan partijen die actief zijn op de kapitaalmarkt. Dat omvat, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, aanzienlijk meer dan alleen maar banken en andere financiële instellingen. Het gaat om een zeer breed spectrum aan ondernemingen en organisaties. Al die partijen hebben er uiteraard belang bij dat ze de risico's van hun activiteiten op de kapitaalmarkt zo goed mogelijk beheersen. Onder andere daarvoor wordt de hoogspecialistische dienstverlening van Capital Markets ingezet. Die varieert van risicomanagement, zowel inhoudelijk als strategisch, tot en met de complete inrichting van de afdeling die zich namens een onderneming of organisatie op de kapitaalmarkt begeeft. Meer specifiek houden we ons vanzelfsprekend bezig met de gevolgen die de kredietcrisis voor onze cliënten heeft, hoe de stijging van de energie- en voedselprijzen doorwerkt op de kapitaalmarkt en hoe banken met Basel II omgaan. Uiteraard volgen wij al die ontwikkelingen nauwlettend en baseren wij onze advisering op de inzichten die onze specialisten daarover ontwikkelen."

Bewezen expertise

Ad Veken, managing partner van Deloitte FAS, vult aan: "Met betrekking tot de kredietcrisis constateren we bijvoorbeeld dat de kapitaalmarkt al een tijd heftig in beweging is en dat dit tot een groeiende onzekerheid leidt over bijvoorbeeld de waardering van verschillende assets. Dat is een van de aspecten die tot een onderlinge vertrouwenscrisis heeft geleid, waardoor de geldmarkten voor een deel op slot zijn gegaan. De grote vraag is nu hoeveel erger het nog kan worden en hoe lang de crisis nog gaat duren. Dit is natuurlijk moeilijk in te schatten, maar we kunnen wel onze cliënten daadkrachtig helpen het inzicht in hun risico's sterk te vergroten. Dit geeft de cliënt dan een handvat om de risico's zo veel mogelijk te beheersen. Daarnaast kunnen we ze in deze onzekere tijd ondersteunen bij de vraag of ze hun assets goed hebben gewaardeerd. Met de ervaren topspecialisten die wij in huis hebben, zijn wij in staat om die advisering van de hoogst mogelijke kwaliteit te laten zijn. Daarnaast staat het feit dat wij onderdeel zijn van de grote en veelzijdige organisatie Deloitte garant voor een hoogwaardige dienstverlening, waarbij de continuïteit gegarandeerd is. De bindende factor in het geheel is zeer diepgaande en bewezen expertise. Deloitte Financial Advisory Services levert zijn cliënten daarmee een enorme toegevoegde waarde."

Holistische visie

In dit korte bestek is het vanzelfsprekend niet mogelijk diep in te gaan op de vele complexe mechanismen die ten grondslag liggen aan de huidige crisis, maar Hans van Leeuwen kan wel een indicatie geven van een van de aspecten die ertoe hebben bijgedragen. Van Leeuwen: "De les die we van de gebeurtenissen van de afgelopen tijd kunnen leren, is dat het risicomanagement bij veel ondernemingen en organisaties sterk verbeterd kan worden. Dat geldt vooral voor de conceptuele manier van hoe men gewend is naar de kapitaalmarkt te kijken. Er wordt te veel vanuit silo's naar separate onderdelen als marktrisico en kredietrisico gekeken en onder invloed van Basel II nog maar beperkt naar operationeel risico. Terwijl juist in dat laatste onderdeel een fors risico is besloten. Uit het meest recente IIF-rapport kun je bijvoorbeeld opmaken dat menselijk falen de belangrijkste oorzaak is van de huidige problemen op de kapitaalmarkt. Dit betekent enerzijds dat het operationele risico beter in kaart gebracht moet worden en anderzijds dat veel meer met een holistische visie naar alle gezamenlijke risico's moet worden gekeken. En daarvoor zullen hulpmiddelen moeten worden ontwikkeld die ervoor zorgen dat ondernemingen en organisaties zich kunnen wapenen tegen menselijke tekortkomingen."

Gezond verstand

"Binnen onze Capital Markets-praktijk zijn wij actief op dit gebied, in die zin dat we voor pensioenfondsen een methodiek hebben ontwikkeld waarmee je dat soort afhankelijkheden binnen een bedrijf in kaart kunt brengen. De ontwikkeling daarvan vergde een forse investering, maar daarmee loopt Deloitte ver vooruit op de rest van de markt. Met behulp van deze methodiek kun je, terwijl je naar het grote geheel kijkt, zogeheten ‘what if'-scenario's maken die een veel betrouwbaarder risicomanagement opleveren. Dat is naar mijn mening een goede manier om met het beheersen van operationeel risico om te gaan en kan meer inzicht in werkelijke risico's leveren dan het opleggen van meer regelgeving. Uiteraard moet je wel zorgen dat de bestaande regelgeving consistent is. Maar in plaats van over te gaan tot nog meer regelgeving, kun je met behulp van slimme methodieken beter proberen de mogelijke menselijke fouten in kaart te brengen en die aan de hand daarvan zo veel mogelijk te voorkomen."

Ad Veken voegt daaraan toe: "Dat dient dan uiteraard wel te gebeuren op basis van gezond verstand en dat is precies wat de experts van Deloitte FAS, en in het bijzonder die van Capital Markets, kunnen leveren."

Bekijk 2008
Magazine
MT Finance
Uitgave
2008
Auteur
Edwin Donkers
Fotograaf
Herman van Heusden
 

Vergelijkbare C-stories

Gerelateerde tags

Geen gerelateerde tags gevonden.

CStories.nl is een uitgave van Adformix.
© 2018 cstories.nl - alle rechten voorbehouden.