Adequaat reageren op veranderingen zit Logica Financial Services in het bloed

‘We opereren als één Logica, met één duidelijke cultuur en één duidelijke manier van werken’

Als het om veranderen gaat, weet Logica letterlijk van wanten. De IT-dienstverlener is de afgelopen tijd zélf getransformeerd tot een eenduidige en geïntegreerde dienstverlener. Logica kan als ‘ervaringsdeskundige op verandergebied' zijn klanten helpen óók te transformeren. Dat gebeurt op grond van heldere proposities en duidelijke businesscases.

"De markt is drastisch veranderd en dat zal voorlopig ook nog wel even zo doorgaan", stelt Director Sales & Marketing Chris Galenkamp. "Logica heeft die veranderingen tijdig gesignaleerd. We hebben daarop adequaat gereageerd door onszelf tot een geïntegreerde dienstverlener om te smeden. Met de ervaringen die we daarmee hebben opgedaan, kunnen organisaties die voor hun voortbestaan óók moeten reageren op de veranderende marktvraag, hun voordeel doen. We onderscheiden ons daarbij nadrukkelijk van andere dienstverleners door de keuzes die we hebben gemaakt over wat we wel en wat we niet doen. Het gaat dan vooral om de manier waarop je die keuzes implementeert en hoe je excelleert in je specialismen. Logica heeft er bijvoorbeeld voor gekozen zijn outsourcingservices nóg meer in een blended model, dus in verschillende ‘smaken' aan te bieden. Projecten kunnen heel lokaal in het land zelf, maar ook deels op andere locaties worden uitgevoerd. Ze kunnen desgewenst ook geheel op locatie worden uitgevoerd. Door verschillende disciplines slim te combineren, kan Logica de ideale mix samenstellen voor iedere businesscase."

Resultaatverplichting

Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de marktvraag en hoe speelt Logica daarop in? Galenkamp: "Allereerst zijn organisaties niet meer tevreden als je alleen maar kennis en capaciteit ter beschikking stelt. Er moet iets substantieels aan toegevoegd worden dat óf niet bij die organisaties zelf in huis is óf waaraan ze zelf geen tijd en energie willen besteden. Door vooraf duidelijke businesscases en écht onderscheidende proposities te formuleren, kunnen wij die toegevoegde waarde bieden. De tweede verandering is dat er een steeds hogere mate van commitment wordt gevraagd. Dat uit zich met name in een resultaatverplichting over wat door ons concreet aan output wordt geleverd. De derde verandering is dat klanten steeds minder partners willen voor specifieke gebieden - een duidelijk gevolg van de sterk toegenomen IT-kennis bij bedrijven. Er worden dus bewustere keuzes gemaakt voor de gebieden waarop klanten nog IT-ondersteuning willen hebben. Dat geldt vooral voor multinationaal opererende ondernemingen. Aangezien wij met name díe ondernemingen als klant hebben, zullen we voor het leveren van de gewenste IT-ondersteuning onze lokale krachten bundelen en op basis van de beste prijs-prestatieverhouding deze tot globale uitvoering laten komen. We richten ons als Europese speler voornamelijk op grote klanten die wereldwijd opereren en het hoofdkantoor in Europa hebben. Als grote organisatie kunnen wij wereldwijd mensen beschikbaar stellen en onze dienstverlening overal aanbieden. Bij de uitvoering van die dienstverlening kunnen we er vervolgens voor zorgen dat we mensen vanuit verschillende plekken bij elkaar brengen, zodat altijd het beste resultaat voor de scherpste prijs geleverd kan worden. Een belangrijk kenmerk van onze activiteiten is dat we die uitvoeren als één Logica, met één duidelijke cultuur en één duidelijke manier van werken."

Multidisciplinair

Het zal niemand zijn ontgaan dat ook de financiële markt heftig in beweging is. Wat betekent ‘het nieuwe Logica' voor de grote financiële instellingen? Reinoud Drenth, Managing Director van Logica Financial Services: "Ook binnen de divisie Financial Services zijn duidelijke keuzes gemaakt. We excelleren op de gebieden waar we goed in zijn en steken veel energie in het verder ontwikkelen van onze langdurige klantrelaties. Voor onze financiële klanten is het uiteraard van groot belang dat we adequaat blijven reageren op de vraag, maar daarnaast is het zeker zo belangrijk dat we in een vroeg stadium samen met hen businesscases ontwikkelen en daarbinnen werkelijk toegevoegde waarde bieden. Dat kúnnen wij ook, omdat wij daarvoor gebruikmaken van alle disciplines binnen Logica, om zo per businesscase de ideale mix voor die specifieke dienstverlening samen te stellen. En wij zullen onverminderd blijven investeren in de continuïteit van de relatie met onze klanten. Dat is een ijzersterk punt in onze organisatie en dat kunnen we, júist doordat we voor elke klant multidisciplinaire accountteams samenstellen en daarbinnen als één Logica opereren, zeker zo houden. We communiceren optimaal met onze klanten, doordat we op de juiste niveaus overleg voeren. Waar nodig overlegt onze CEO met de CEO van de klant en zo is er op elk level met de juiste mensen uitstekend contact. Dat we daarnaast een unieke blended delivery kunnen aanbieden, betekent ook voor onze financiële klanten dat ze per activiteit altijd de juiste prijs-prestatieverhouding kunnen verwachten."

Bekijk 2008
Magazine
MT Finance
Uitgave
2008
Auteur
Edwin Donkers
Fotograaf
Herman van Heusden
 

Vergelijkbare C-stories

Gerelateerde tags

Geen gerelateerde tags gevonden.

CStories.nl is een uitgave van Adformix.
© 2018 cstories.nl - alle rechten voorbehouden.