Behoedzaam beleggen in de verlenging

‘Het liefst zien we snel een gezonde beurscorrectie’

Al ruim negen jaar achter elkaar zien we economische groei, een ongewoon lange expansiefase. Een correctie op de koersen ligt voor de hand. Maar wanneer? Lukas Daalder, Chief Investment Officer bij Robeco Investment Solutions: “We spelen als het ware een verlenging met sudden death. Onze behoedzame aanpak op basis van ver ontwikkelde research beperkt de risico’s.”

Hoe staat de wereldeconomie ervoor? Waar kunnen we het best in beleggen? En wat zijn de verwachtingen omtrent de koersen? Dit zijn regelmatig terugkerende vragen van zakelijke relaties van Robeco, Nederlands grootste vermogensbeheerder met een beheerd vermogen van ruim 147 miljard. De wereldwijd opererende beheerder, met 15 internationale kantoren en recente opening van een kantoor in de Verenigde Staten, kenmerkt zich door realisme en betrouwbaarheid. “Wij constateren dat Amerikaanse aandelen momenteel duur zijn. Zo zien we dat de S&P 500-index in 6 jaar tijd meer dan verdubbeld is, terwijl de onderliggende bedrijfswinsten slechts 22% zijn gestegen. Dit verschil is groot en geeft aan dat de kans op een neerwaartse correctie is toegenomen. We zien niet graag een zeepbel ontstaan; het liefst zien we op korte termijn een gezonde beurscorrectie. De gevolgen zijn dan minder pijnlijk voor de belegger”, legt Daalder uit.

 

‘Het liefst zien we snel een gezonde beurscorrectie’

 

Kapitaalmarktrente

De situatie in Europa oogt wat dat betreft ‘gezonder’. Het aanhoudend hoge producentenvertrouwen, de groeiende exportniveaus en de aantrekkende arbeidsmarkt zijn tekenen van verdere koersstijging in 2018. Goed voor de rendementen, zoveel is zeker. Volgens Daalder brengt ook hier een te groot verschil met de werkelijke koerswaarde het risico op een toekomstige koersval met zich mee. Wat moet er gebeuren om het doemscenario te keren? Daalder: “Ik zie liever dat de aandelenmarkten een jaartje een pas op de plaats maken. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door een verdere stijging van de kapitaalmarktrente, die momenteel ongekend laag is door de liquiditeit die jarenlang in ons systeem is gepompt. Hogere herfinancieringskosten zullen de winstgevendheid van bedrijven onder druk zetten, waarmee ook het doorgeschoten optimisme weer wat zal normaliseren. In een dergelijk scenario verkleint de kans op een grote en pijnlijke correctie. Dat is gunstiger voor de lange termijn.”

Grote bankbedrijven en institutionele beleggers als pensioenfondsen vormen de belangrijkste zakelijke doelgroepen van Robeco. Daalder is verantwoordelijk voor het onderdeel Investment Solutions, met een beheerd vermogen van 32 miljard. De focus ligt er op multi-assetproducten, waarbij belegd wordt in een combinatie van assets, zoals aandelen, obligaties, vastgoed, grondstoffen en currencies. Het accent ligt daarbij op het zo veel mogelijk vermijden van risico en zo vermogensgroei realiseren. Centraal staat een spreiding van risicofactoren die afwijkt van traditionele benaderingen.

 

Investment engineers

Niet de emotie, maar vooral de ratio regeert bij Robeco. Sinds de oprichting in 1929 is de vermogensbeheerder altijd trouw gebleven aan de filosofie van investment engineer. Elke beleggingsstrategie moet gebaseerd zijn op research en data-analyse. Het vergaren van kennis op hoog niveau zit ze in het bloed. Samen met zijn pioniersgeest onderscheidt Robeco zich op deze wijze nadrukkelijk in de markt. Daalder: “We voeren een kwantitatieve strategie met een gestructureerde aanpak. Pas als een strategie zich echt bewezen heeft, gaan we ermee aan de slag. Robeco hanteert een actieve beleggingsstijl en denkt daarbij altijd op de lange termijn.”

Robeco was een van de eerste die 25 jaar geleden startte met factorbeleggen, unieke portefeuilles gebaseerd op specifieke karakteristieken zoals waarde, volatiliteit, momentum en kwaliteit. Met name Robeco’s strategie voor laag volatiele aandelen bleek zeer goed te presteren. Behoedzaam pionieren blijkt zo duidelijk zijn vruchten af te werpen. 18 jaar lang heeft de oer-Hollandse vermogensbeheerder ervaring met beleggingsstrategieën voor high-yield-obligaties. De alom gewaardeerde beheerder was tevens de eerste die in opkomende markten belegde en is al jaren koploper in duurzaam beleggen. Kortom, Robeco is een toonaangevende innovatieve speler die een zeer hoge kwaliteit van dienstverlening nastreeft. Het bewijs dat de aanpak succes oogst? Volgens de Morningstar Rating Analyse (2017) komt Robeco als best presterend fondshuis uit de bus.

 

Kernwaarde integriteit

Integriteit is een belangrijke kernwaarde van de vermogensbeheerder, vertelt de CIO. Daalder waarschuwt voor de risico’s van te hoge waarderingen in de Verenigde Staten. Ook China vormt een potentieel risico. “De particuliere schuld heeft in dit land een behoorlijk hoog niveau bereikt. De winsten kunnen er op enig moment inzakken.” Europa kent minder risico’s en opkomende economieën in Azië en Zuid-Amerika bieden legio kansen. Daalder resumeert: “In mijn team hanteren we een top-downvisie en richten we ons niet op specifieke sectoren. De koersen kunnen in 2018 nog verder oplopen. Maar dat een beurscorrectie eraan komt, staat voor ons vast. Alleen het moment waarop blijft nog een vraagteken. Wij zijn er in ieder geval goed op voorbereid en zorgen dat we tijdig kunnen ingrijpen voor onze klanten. Tenslotte draait het om het minimaliseren van risico’s.”

 

Belangrijke informatie

Robeco Institutional Asset Management B.V. heeft een vergunning als beheerder van ICBE’s en ABI’s van de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam.

Bekijk 2017
Magazine
FD Outlook
Uitgave
2017
Auteur
Harry van Brandenburg
Fotograaf
Fjodor Buis

C-quotes

  • Behoedzaam beleggen in de verlenging Het liefst zien we snel een gezonde beurscorrectie
 

CStories.nl is een uitgave van Adformix.
© 2018 cstories.nl - alle rechten voorbehouden.