‘Mensen, processen, technologie’

‘Alles wat we bij Getronics Consulting doen, is voortdurend en altijd people’

“Wij vinden ons bestaansrecht in people, process en technology, een drie-eenheid waarin de mens leidend is. Alles wat Getronics Consulting doet, is voortdurend en altijd people, zonder de andere elementen te verwaarlozen”, zeggen Alexander van der Hooft, Vice President Getronics Consulting, en Marjolein Groenendijk, Business Unit Director Educational Services.

Getronics Consulting wil markt- en opinieleider zijn en blijven op het gebied van vooruitstrevende informatietechnologie en wil in het kader daarvan leidende IT-standaarden zo breed mogelijk in de maatschappij neerzetten. “Bedenken, opleiden en doen, dat is de belofte die wij als consultants aan de markt doen”, stelt Alexander van der Hooft. “We zijn erg sterk in open standaarden in ketens, we slagen erin de verschillende domeinen in een IT-infrastructuur beter met elkaar te laten praten. Dat zijn standaarden als ITIL® – Getronics Consulting heeft aan de wieg van die standaard gestaan – of de architectuurmanagementtool TOGAF™. De combinatie met onze opleidingen, waarvan best practices het fundament zijn, stelt organisaties in staat om effectiever en meer productief te opereren. Daarmee dragen we rechtstreeks bij aan het onderscheidende vermogen van het opdrachtgevende bedrijfsleven.”

Trends

“Datzelfde bedrijfsleven weet zich nu en in de nabije toekomst geconfronteerd met een aantal vraagstukken die direct verband houden met de bedrijfscontinuïteit. Op de eerste plaats de (kennis)schaarste op de arbeidsmarkt. De vergrijzing dwingt bedrijven zeer zorgvuldig met hun human resources om te gaan. Getronics Consulting wil ondernemingen de antwoorden bieden. We trekken mensen aan en leiden hen op, we geven incompanytrainingen, coachen medewerkers van opdrachtgevers en bieden klanten de mogelijkheid in geval van onderbezetting medewerkers van ons in te huren.”

Tweede trend is de toenemende honger naar vakgerelateerde kennis en opleidingen bij professionals, die minimaal hbo hebben. “Kennis is een product, ons product. We handelen in kennis, kennis is de basis van ons onderwijs- en opleidingenprogramma”, schetst Marjolein Groenendijk. “Maar we constateren dat organisaties meer en meer van hun IT-medewerkers verlangen: dat zij ook over vaardigheden beschikken die buiten hun vakgebied liggen, zoals communicatieve vaardigheden, waaronder onderhandelen, maar ook conceptueel vermogen. Dat is een derde ontwikkeling en nog best een uitdaging voor bedrijven.”

Daarom heeft Getronics Consulting zijn visie vormgegeven in een samenwerkingsverband met de Boertiengroep, waarbij de laatste, bijvoorbeeld binnen het kader van de IPMA-trainingen, de zachte kant doet, zoals mensen trainen in onderhandelen en beïnvloeden. Van der Hooft: “Getronics Consulting op zijn beurt brengt aspirant-consultants, de young professionals, de noodzakelijke harde vaardigheden versneld bij. We willen het tempo erin houden, gegeven de schaarste op de arbeidsmarkt en het tekort aan goed opgeleide en ervaren medewerkers.”

Convergentie

Van der Hooft en Groenendijk signaleren nog een ontwikkeling: het convergeren van de disciplines business en technologie. “De technologie is op dit moment dermate open van karakter en conceptueel zo doorontwikkeld, dat het bedrijfsleven op een omslagpunt verkeert en behoefte heeft aan businessmanagers die echt verstand hebben van IT. We ondersteunen die beweging en zetten daarvoor processen, opleidingen – de commerciële opleidingen voor opdrachtgevers zijn enorm geprofessionaliseerd – en mensen in. We vinden ons bestaansrecht in people, process en technology. In onze opvatting een drie-eenheid, waarin de mens leidend is. Alles wat we bij Getronics Consulting doen, is voortdurend en altijd people, zonder de andere elementen te verwaarlozen. En zo worden de young professionals ook opgeleverd”, weet Van der Hooft.

In de opleidingen staan mens en proces centraal. Maar is de levensfase waarin medewerkers verkeren in het opleidingencircuit van belang? “Zeker, organisaties hebben ook te maken met verschillen tussen de generaties medewerkers. Om dat verschijnsel in kaart te brengen, hebben we de Information Worker Profiler ontwikkeld. Dat is een aanpak waarin we niet alleen rekening houden met de rol van mensen – ICT-gebruikers – maar ook met hun achtergrond, leeftijd, levenservaring en professionele ervaring. Die analyse geeft vervolgens aan welke technologie het best bij de organisatie past. Ook hier weer is het doel richtinggevend: meer effectiviteit en productiviteit. Maar uiteindelijk gaat het erom dat we alle generaties bij elkaar brengen.”

Integrale benadering

Van der Hooft: “Onze benadering is dus integraal. Dat resulteert erin dat de medewerkers van onze klanten hun werk leuker vinden en meer tijd hebben om meer uit hun baan te halen. Inderdaad, het element ervaring kunnen we in opleidingen niet versnellen, maar met businesscases en best practices, het onderwijs van verschillende specialisten, kunnen we het gebrek aan ervaring bij onze young professionals wel enigermate compenseren zonder afbreukrisico voor de opdrachtgever. Ons model is bepaald door de menselijke maat op de beste instrumentele procestechnieken. Dat is ons DNA, zo opereren we.”

Getronics Consulting volgt IT-ontwikkelingen op de voet: de component technology in de heilige drie-eenheid van het bedrijf. Zo is de onderneming als eerste Nederlands bedrijf geaccrediteerd voor Management of Risk (MOR®). De open en leidende standaarden, die bij Getronics Consulting toepassing vinden en zelfs worden doorontwikkeld, zijn onder meer ITIL® (ITIL® v3), ISO20000, IPMA, PRINCE2™, door het bedrijf in Nederland geïntroduceerd, en TOGAF™.

Bekijk 2008
Magazine
Computable Opleidingengids
Uitgave
2008
Auteur
Paulus Eras
Fotograaf
Fjodor Buis
 

CStories.nl is een uitgave van Adformix.
© 2018 cstories.nl - alle rechten voorbehouden.