Steeds een stap voor

“De kennis die wij bezitten van IT zetten wij in om innovatieve en praktische HR-oplossingen aan te bieden.”

Het geheel van technische IT-kennis en vakkennis van HR, de beheersing van processen en goede tooling is wat ARINSO zo succesvol maakt. De organisatie houdt rekening met de specifieke HR-wensen van elk afzonderlijk bedrijf, zodat een precies passend HR-model wordt geïmplementeerd. ARINSO zorgt voor HR-functionaliteit.

Grote en middelgrote bedrijven zien HR-dienstverlening steeds meer als een commodity die zij liever wensen te outsourcen dan zelf uit te voeren. Gespecialiseerde bedrijven kunnen investeren in specifieke processen en systemen en waarborgen een professionele uitvoering. De ‘eigen’ tijd kan dan besteed worden aan de corebusiness. “ARINSO haalt de administratieve HR-processen weg bij de klanten, zodat zij zich inderdaad volledig kunnen richten op hun kerntaken”, zegt Hylke Sprangers, directeur Operations & Technology bij ARINSO. “Bovendien kan de HR-manager bij de klant zich dan bezighouden met die HR-taken die voor zijn bedrijf van werkelijk belang zijn, zoals succession planning, career planning, leadership development en het recruitment process. Voor zaken als salarisadministratie en het bijhouden van vakantiedagen en ziekteverzuim is het

van belang dat de HR-manager weet dat ze professioneel en volgens gemaakte afspraken worden uitgevoerd. Daarvoor heeft ARINSO innovatieve systemen en applicaties ontwikkeld die het werk aanzienlijk vereenvoudigen en bovendien voor efficiëntie en veel lagere kosten zorgen. Dat is ook een van de voornaamste redenen dat wij zo’n groot belang hechten aan informatietechnologie. IT-kennis en HR-kennis gaan hand in hand en versterken elkaar in onze dienstverlening.”

 

‘euHReka’

ARINSO is wereldwijd de enige HR- en ITdienstverlener die drie categorieën gerelateerde en geïntegreerde serviceverlening verstrekt: HR Business Consultancy, HR Technology en HR Outsourcing. Het bedrijf is hierin zowel nationaal als internationaal marktleider. “Wij bieden een pan-Europees HR-platform onder de naam euHReka”, vertelt Sprangers. “Veel bedrijven kunnen hun HR-processen niet meer op landelijk niveau aanpakken, maar moeten dat internationaal doen. Dat komt veel meer overeen met hun businessprocessen, die vaak ook niet gebonden zijn aan lokale regio’s. Ook de medewerkers bij multinationals zijn voor hun werkzaamheden voor het overgrote deel niet gebonden aan een nationale vestiging, maar reizen heel Europa af. Wij springen in op die ontwikkelingen en zorgen voor internationale oplossingen die rekening houden met de lokale wet- en regelgeving van alle landen waar onze klanten werkzaam zijn.” “De snelheid waarmee we grensoverschrijdende systemen voor onze klanten kunnen implementeren en het gemak waarmee zij die in gebruik kunnen nemen, zorgt dat er geen oponthoud ontstaat in hun HR- en payrollprocessen.” De dienstverlening van ARINSO gaat echter verder dan alleen de uitvoering van administratieve processen voor hun klanten. Advisering over opleidingen en overige begeleiding van personeel, net als informatieverstrekking aan de medewerkers bij klanten via bijvoorbeeld speciaal ontwikkelde webportalen, zijn eveneens belangrijke taken van de IT-ontwikkelaars en HR-consultants bij ARINSO.

 

GEZAMELIJKE KENNISONTWIKKELING

Er is sprake van een enorme innovatie op technologisch gebied, waar ARINSO met zijn gezamenlijke HR- en IT-expertise innovatief op inspeelt. De mogelijkheden van online-infrastructuren en internettechnologieën vertaalt het bedrijf in moderne HR-oplossingen. “Er is bijna geen bedrijf meer zonder intranet en alle medewerkers hebben toegang tot het internet. Het zou dan toch vreemd zijn – in ieder geval inefficiënt – om van die mogelijkheden geen gebruik te maken om informatie te verstrekken aan medewerkers, of om die technologie niet te gebruiken voor bijvoorbeeld HR-managementrapportages”, oordeelt Anita lettink, die als unitmanager Innovation en Services verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van de systemen. “Onze unieke propositie is nu juist dat wij beide kennisterreinen gezamenlijk ontwikkelen en zij elkaar versterken. De kennis die wij bezitten van IT zetten wij in om innovatieve en praktische HR-oplossingen aan te bieden. ARINSO zorgt voor HRfunctionaliteit die door moderne techniek wordt gefaciliteerd.” Het toenemende gebruik van webservices bijvoorbeeld, heeft geleid tot de ontwikkeling van een tool die gebruikmaakt van Google Earth om medewerkers en projecten op de wereldkaart te plotten. Ondernemingen kunnen daarmee heel eenvoudig zien waar resources zijn ingezet en snel inspelen op veranderingen in de markt. “Dit is een webservice die oorspronkelijk voor eigen gebruik door onze IT-afdeling is ontwikkeld en een unieke HR-toepassing blijkt te zijn”, aldus lettink.

 

NAADLOZE INTEGRATIE HR EN IT

ARINSO is op HR-gebied, en op IT-terrein ten dienste van HR, de concurrentie steeds een stap voor. Het bedrijf is van alle HRdienstverleners het verst gevorderd met de integratie van humanresourcesoplossingen en informatietechnologie. De inzet van een Technology Innovation Board en een HR Innovation Board, die gezamenlijk nieuwe ontwikkelingen in het oog houden en zelf ook initiëren en daardoor voortdurend voor innovatieve oplossingen zorgen, duidt aan dat ARINSO de informatietechnologie uitermate serieus neemt. 

“Het een kan niet zonder het ander”, beklemtoont lettink. “Bovendien zorgt het voor vertrouwen bij onze klanten, die als geen ander weten dat zij niet meer zonder IT kunnen. Wij kunnen gewoon laten zien dat onze oplossingen werken. klanten zijn bijvoorbeeld meer dan welkom om onze HR Service Centers te bezoeken en te zien hoe wij te werk gaan. Daar worden de service level agreements vertaald in contact met de medewerkers van de klanten en ondersteund met geautomatiseerde processen. Ons bedrijfssucces schuilt zonder meer in de combinatie van IT-kennis, de beheersing van HR-processen en uitstekende tooling. En natuurlijk in onze medewerkers.

 

“De kennis die wij bezitten van IT zetten wij in om innovatieve en praktische HR-oplossingen aan te bieden.”
Bekijk 2007
Magazine
Computable ICT Services Guide
Uitgave
2007
Auteur
René Moscou
Fotograaf
Fjodor Buis
 

CStories.nl is een uitgave van Adformix.
© 2018 cstories.nl - alle rechten voorbehouden.