Hét expertisecentrum voor SaaS

“Wij performen echt op het snijvlak van IT en HRM.” Raet, Bart Hoogenraad

State of the art. Daarvoor hoef je de grens echt niet over. Raet, de marktleider in Nederland op het gebied van HR-, salarisverwerkings- en employeebenefitsoplossingen, biedt Software as a Service. Rechtstreeks uit het eigen expertisecentrum!

Salarisapplicaties heeft Raet altijd al als een inserviceachtige applicatie geleverd, waarbij techniek de laatste stand van zaken volgde. Met Software as a Service, kortweg SaaS, staat Raet opnieuw vooraan qua technische innovatie. De ontwikkelingen bij Raet zijn niet alleen uitermate uitdagend voor de eigen organisatie, maar zeker ook interessant voor de markt. SaaS sluit naadloos aan bij de IT-strategie van organisaties die streven naar zowel kostenoptimalisering als kwaliteitsverbetering. HRM-applicaties staan bovendien in de top tien van SaaSapplicaties die bedrijven overwegen aan te schaffen, toonde onderzoeksbureau IDC in 2006 aan. 75% van de geïnterviewden noemde de actuele software zonder eigen onderhoud als de belangrijkste kracht van SaaS. Bart Hoogenraad, directeur Portfolio Management, was niet verbaasd over de uitkomsten van het IDC-onderzoek. “Soortgelijke onderzoeksresultaten kwamen pasgeleden ook naar voren vanuit het ASP-forum (Application Service Providing). Wij merken vooral aan de toenemende vraag naar onze SaaS-producten dat ze aan een behoefte voldoen.”

 

Afnemen naar gebruik

Voor 2007 zien analisten als forrester een verdere doorbraak van SaaS bij zowel grote bedrijven als het mkb. uit recent onderzoek blijkt dat 38% een ASP-oplossing overweegt, waarbij HR-oplossingen veel voorkomen. Het sluit aan bij de toenemende behoefte aan geavanceerdere HR-functionaliteit om de eigen organisatie goed te ondersteunen, zonder dat er een groot budget voor uitgebreide en dure eRP-implementaties tegenover staat. Het is afnemen naar gebruik zonder investeringen.

 

Hoogenraad: “Raet Online, de toegang voor onze klanten naar alle online-applicaties, is te integreren en te koppelen met andere systemen en biedt een zeer hoge functionaliteit. In principe zit alles wat een personeels- of salarisadministratie nodig zou kunnen hebben in deze applicatie. Binnen Raet Payroll Direct en Raet Payroll gemal onderhouden we tientallen cao-regelingen en alle benodigde wet- en regelgeving. Raet Benefit Planner omvat verschillende regelingen voor flexibele arbeidsvoorwaarden, zoals een fietsregeling, spaarloon en regelingen voor aanvullend pensioen. Daarnaast kennen de applicaties een uitgebreide gegevensuitwisseling naar derden, zoals de Belastingdienst en het UWV. Interessant is dat voor installatie, netwerkbeheer en onderhoud geen eigen personeel of servercapaciteit nodig is.”

Security wordt volgens Hoogenraad regelmatig onterecht aangevoerd als het zwakke punt van SaaS. Raet heeft als IT-dienstverlener van HR- en salarisoplossingen qua security een bewezen trackrecord. Het behoort sinds de start van de organisatie veertig jaar geleden tot de primaire taak.

 

Kwaliteitseisen

Het leveren van SaaS gaat verder dan een web-enabled-applicatie. De applicatie moet naast de continu actuele content binnen de afgesproken servicewindows beschikbaar zijn en de performance, de security en de back-up, inclusief de bijbehorende procedures moeten gegarandeerd zijn. Volgens Hoogenraad is dit alleen optimaal te realiseren wanneer je als leverancier de expertise in huis hebt. Hoogenraad: “Onze kwaliteitseisen liggen altijd hoger dan die van de klant. Het belang van een goed werkend deskundig team dat gestructureerd en gedisciplineerd werkt, van development tot aan testers, is essentieel.” De angst dat je als organisatie met SaaS afhankelijk wordt van de leverancier en in een soort dwangbuis zult belanden, is ongegrond. Het aansluiten van een applicatie aan de eigen wensen en eisen verloopt alleen anders. Bij traditionele applicaties gaat het al snel over maatwerk. Bij SaaS gaat het om configuratie. Wie deze configuratie goed aanpakt realiseert een perfect aansluitende applicatie. Bovendien gaat het bij Raet over indrukwekkende schaalgroottes. Daardoor is de organisatie in staat om industriespecifieke functionaliteit als standaard in de applicatie in te bouwen, waardoor de behoefte aan maatwerk bij klanten afneemt.

 

Masterclass

Alle systemen van Raet zijn aan maandelijkse updates onderhevig. Aan de technische kant betekent dit dat de kennis en kunde er is om dat maandelijkse ritme te realiseren. een salaris kan nu eenmaal niet even anders zijn of een maand later komen. Maandelijks verzorgt de organisatie ruim twee miljoen salaris- en pensioenberekeningen voor klanten in het bedrijfsleven, bij overheids- en onderwijsinstellingen, pensioenfondsen, verzekeraars en voor administratie- en accountantskantoren. Aan de HRM-kant verwachten ze aan het eind van 2007 enkele honderdduizenden medewerkers in onlinesystemen te hebben zitten. een groot deel van deze medewerkers zal ook gebruik gaan maken van employee en Management Self Service (eSS en MSS). Hoogenraad: “er is een groot verschil tussen gewone applicaties en applicaties die je bouwt voor een SaaSomgeving, waarbij het om andere functionaliteiten en stringentere kwaliteitseisen gaat. Wij performen echt op het snijvlak van IT en HRM. Daar is geen opleiding voor, vandaar dat wij een drie maanden durende interne masterclass hebben ontwikkeld. Hierdoor is Raet inmiddels te beschouwen als hét expertisecentrum op het terrein van SaaS. Onze kennis draait om het kunnen leveren van SaaS. Dit is dé toekomst voor software-applicaties.”

Bekijk 2007
Magazine
Computable ICT Services Guide
Uitgave
2007
Auteur
Marja Theunisse
Fotograaf
Fjodor Buis
 

Vergelijkbare C-stories

Gerelateerde tags

Geen gerelateerde tags gevonden.

CStories.nl is een uitgave van Adformix.
© 2018 cstories.nl - alle rechten voorbehouden.