Maatschappelijk verantwoord met geld omgaan is heilig moeten

ASN Bank combineert duurzaamheidsstreven met uitstekende rendementen

ASN Bank is in de financiële wereld een eigenzinnige bank. De bank heeft als missie het bevorderen van een duurzame samenleving. Die omvat niet alleen het milieu, maar heeft ook een mensenrechtencomponent: people, planet, profit. De rendementen op de beleggingsportefeuille zijn er echter niet minder om.

ASN Bank is een beginselvaste bankinstelling met een boodschap. De in 1960 opgerichte dochter van SNS Reaal wil in zijn economisch handelen en acteren voortdurend rekening houden met mens, dier en milieu: respect voor people, planet en profit en het duurzaamheidsthema zitten in de genen van bank en bankmedewerkers. Geld is volgens de bank een van de middelen om een duurzame en leefbare samenleving te bevorderen en een antwoord te geven op de maatschappelijke uitdagingen anno nu. Leidraad voor de bank bij investerings- en beleggingsoverwegingen is het duurzaamheidscriterium. Daarbij gaat het niet alleen om het milieu, maar ook om, de tweede pijler onder de missie van ASN Bank, mensenrechten. Maatschappelijk verantwoord met geld omgaan, zo luidt het adagium van de bank.

Principiële benadering

“Mensenrechten en milieu zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden; de menselijke factor is in onze opvatting evenwaardig aan de milieufactor”, verklaart Joyce van der Est, hoofd afdeling Operationele Zaken bij ASN Bank. “Dat hebben we gewaarborgd door – als eerste financiële instelling – de VN Ontwerprichtlijnen volgens de UN Human Right Norms for Business van de Verenigde Naties als uitgangspunten te nemen om onze mensenrechtencriteria aan te scherpen. Daarnaast hebben we de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en andere verdragen en richtlijnen van de VN en EU als vertrekpunt genomen. Die bepalen, naast de overige zelf vormgegeven criteria, ons beleggingsuniversum.”

ASN Bank houdt zijn fondsen wat hun duurzaamheidsprestaties betreft dan ook periodiek onder onderzoek. Dit jaar zijn drie beleggingsfondsen doorgemeten op CO2uitstoot. Het blijkt dat zij over de hele linie 20% onder de wereldbenchmark zitten.

Voor het ASN aandelenfonds is dat 40%, een mooie bevestiging van de keuzes die de bank maakt. De instelling werkt met strikte uitsluitingscriteria. Om bedrijven bij de duurzaamheidsles te houden gaat ASN Bank ook gesprekken aan met die ondernemingen waar nog progressie is te boeken. De bank speelt dus een corrigerende en sturende rol, dicht tegen het eigen handelingskader aan. “Principes blijven principes.”

Verplichtend

De missie van ASN Bank legt de instelling zelf ook verplichtingen op: noblesse oblige. Om te beginnen met duurzame inkoop en duurzaam humanresourcesmanagement. Joyce van der Est: “Het duurzaamheidsthema geldt voor het complete inkoop proces, van kantoorartikelen, bureaus, vloerbedekking en verf tot en met energie en nieuwe huisvesting. De bank toetst leveranciers op hun productieprocessen, sociaal en milieubeleid en eventuele duurzaamheidscertificering, waarna de afdeling Duurzaamheidsbeleid nog een extra toets op de bedrijven loslaat. Inmiddels is het bedrijfsrestaurant 100% biologisch.”

“Kern van het hrm-beleid is het zoeken naar een balans tussen privé en werk voor onze medewerkers plus een respectvolle bejegening. We weten dat als mensen goed in hun vel zitten, zij hun werk met plezier uitvoeren: de werkomgeving is voor mensen meer waard dan de beloning. Vandaar dat er allerlei dienstverbanden en flexibele contracten mogelijk zijn. We besteden bovendien veel aandacht aan de communicatie richting de medewerkers en we zijn transparant over het reilen en zeilen van de bank. Het onderwerp duurzaamheid komt in elk sollicitatiegesprek terug. Duurzaamheid moet immers in de genen van de medewerkers zitten. Die motivatie verklaart waarom we met maar tachtig mensen zo’n grote bank kunnen runnen.” “In dit kader pakken we intern ook de afdeling ICT aan. Het grootste probleem van ICT is de CO2-uitstoot, die qua omvang valt te vergelijken met die van de luchtvaartindustrie. ICT is nooit ingericht geweest op duurzaamheid. In dat domein valt dus nog ongelooflijk veel te winnen: apparatuur en de koeling kunnen veel zuiniger, papiergebruik kan veel efficiënter.”

Toekomst

Daarnaast wil ASN Bank, dat zich uitsluitend richt op particulieren en ngo’s zonder winstoogmerk in Nederland, bij klanten en aspirant-klanten betrokkenheid bij het duurzaamheidsthema stimuleren. Voor de klanten heeft ASN Bank duurzame en innovatieve spaar- en beleggingsvormen ontwikkeld. Maar de combinatie sparen en beleggen enerzijds en bevordering van de duurzaamheid anderzijds is nog altijd, in vergelijking met traditionele spaar- en beleggingsvormen, omgeven door een geur van idealisme, waarvoor klanten zouden moeten betalen in de vorm van mindere rendementen. “Wij tonen aan dat dit apert onjuist is. Idealisme is prima, maar de rendementen van onze beleggingsportefeuille doen niet onder voor die van andere, commerciële banken. Duurzaamheid kost geen geld en levert rendement op.” “Hoe meer gemotiveerde Nederlanders hun spaartegoeden bij ons onderbrengen, des te meer wij kunnen bijdragen aan milieu en mensenrechten. Groei op zich is geen doel, een betere wereld wel. Sparen en beleggen bij ASN Bank is samen werken aan een oplossing voor het duurzaamheidsvraagstuk. We gaan dan ook het gesprek met de klant aan, we willen inspireren, we vertellen wat we doen, we bevestigen de klant in zijn keuze. Daarvoor zetten we onder meer een eigen blad in, de website en een speciaal platform: voordewereldvanmorgen.nl. Neemt niet weg dat we als duurzame directbank tegelijkertijd onze dienstverlening op orde moeten hebben. Dat lukt door klantprocessen slim in te richten.”

ASN Bank combineert duurzaamheidsstreven met uitstekende rendementen
Bekijk 2008
Magazine
Computable 100
Uitgave
2008
Auteur
Paulus Eras
Fotograaf
Rick Strooper
 

Vergelijkbare C-stories

Gerelateerde tags

Geen gerelateerde tags gevonden.

CStories.nl is een uitgave van Adformix.
© 2018 cstories.nl - alle rechten voorbehouden.