HRM moet inspelen op de huidige realiteit

‘Het succes van HRM hangt meer dan ooit af van de juiste strategische keuzes’

Wat ooit eens trends waren in de zakelijke wereld, is nu realiteit geworden. Bedrijven moeten rekening houden met globalisering en structurele arbeidsmarkttekorten. Hoe komen ze aan goed personeel en hoe behoud je dat? Northgatearinso heeft de kennis en de ervaring om organisaties hierbij te ondersteunen.

De globalisering van afzetmarkten en arbeid doet steeds meer haar invloed gelden. De internationalisering van beide is een feit. Wat ooit eens een trend was, is nu realiteit. Ook de gevolgen zijn duidelijk. Maar wat belangrijker is: wat gaat u er als ondernemer aan doen? “Internationalisering is allang niet meer voorbehouden aan grote multinationals”, zegt Alon van Wezel, director consultancy bij NorthgateArinso. “Steeds meer bedrijven hebben internationale vestigingen. Dit betekent dat bedrijven een doorlopende beoordeling moeten uitvoeren over de uitvoeringsplek van arbeid. Ook houdt dit in dat er een grote interne en grensoverstijgende mobiliteit van de eigen medewerkerpopulatie zal plaatsvinden. Deze zaken leggen een grote druk op de interne HRM-afdeling en HRM-processen.”

Gevolgen voor HRM

“Internationalisering en vergaande samenwerking tussen bedrijven over de grenzen heen brengt met zich mee dat er geen ruimte meer is voor versnipperde HRM-systemen”, vervolgt Van Wezel zijn analyse. “Daarnaast vraagt de ontstane interne mobiliteit om systemen die de grensoverstijgende medewerkers kunnen ondersteunen. Tot slot ontsnapt ook HRM niet aan de beoordeling van prijs en kwaliteit. Terecht kijkt een onderneming steeds vaker of HR-diensten tegen de juiste prijs-kwaliteitverhouding worden geleverd, zowel intern als van derde partijen. Vanwege de globalisering is niet alleen kennis van lokale wetgeving nodig, maar juist ook van internationale regelgeving. Heeft een organisatie de kennis hierover wel in huis? Er is een grote behoefte aan regelingen en processen die de interne mobiliteit van medewerkers ondersteunen. Bovendien moet de HR-organisatie kunnen voldoen aan de toenemende druk op het internationaal harmoniseren van regelingen.”

Structurele arbeidsmarkttekorten

“In de West-Europese landen zullen we moeten wennen aan structurele tekorten op de arbeidsmarkt; zeker op een aantal deelmarkten, bijvoorbeeld handarbeid en gezondheidszorg”, maakt Van Wezel duidelijk. “De belangrijkste oorzaken zijn demografische ontwikkelingen, zoals vergrijzing en de beperkte toegankelijkheid van de arbeidsmarkt van vooral buiten de EU. Ook de afkeer van de jeugd voor een deel van de studies, denk hierbij aan beroepen in de techniek, is een belangrijke oorzaak.” Het gevolg is dat HRM een antwoord zal moeten vinden op een cruciale vraag: hoe zorg ik dat ik vraag en aanbod van medewerkers in lijn houd met de kwalitatieve en kwantitatieve vraag naar hen? Ben ik een aantrekkelijke werkgever en is dit ook zichtbaar? Hoe zorg ik ervoor dat goede medewerkers gebonden blijven aan het bedrijf? Kernvragen rondom talent management spelen een essentiële rol: heb ik zicht op successieplanning, werk ik actief aan development en kan ik dit inzichtelijk maken in een internationale setting? “Deze vragen zullen bedrijven zelf moeten beantwoorden”, legt Van Wezel uit. “Wij kunnen hen helpen met instrumenten voor werving, advies en ondersteuning betreffende de operationele processen.”

Outsourcing

Er is een toenemende afhankelijkheid van technologie, die bovendien steeds complexer wordt. De tijd is voorbij dat een bedrijf met een paar medewerkers het gehele spectrum van ICT kon overzien. “Technologie is een ‘enabler’ geworden van de invulling van de eigen visie”, aldus Van Wezel. Technologie wordt niet alleen veel meer toegepast, maar ook steeds meer met elkaar verbonden. Het gevolg voor HRM is dat de beschikbare technologie optimaal gebruikt moet worden. De investering moet uiteraard wel opwegen tegen de voordelen. Outsourcing is hierbij een belangrijke optie. Van Wezel: “Als je bijvoorbeeld naar het wervings- en selectieproces kijkt, zijn grote delen te outsourcen. Je hebt dan aanzienlijke voordelen, zoals de specialistische kennis die je snel in huis haalt, risico’s die aanmerkelijk verminderen en kosten die aanmerkelijk lager zijn.”

Juiste keuzes

Gezien de bovenstaande ontwikkelingen zal het succes van de HR- en ICT-afdelingen mede bepaald worden door de mate waarin zij in staat zijn om de juiste strategische keuzes te maken. Welke taken trekken zij naar zich toe en welke besteden ze uit? Welke bedrijven kunnen hen helpen bij deze afwegingen en bij het operationaliseren van de besluiten? NorthgateArinso speelt al jaren in op deze ontwikkelingen. “Belangrijk is dat NorthgateArinso van meet af aan gefocust heeft op het totale HRM-speelveld”, legt Van Wezel uit.

‘Het succes van HRM hangt meer dan ooit af van de juiste strategische keuzes’

“Dit betekent dat we als geen ander begrijpen dat inhoud en technologie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ook weten we wat de belangrijkste uitdagingen en kansen op HRM-gebied zijn. NorthgateArinso heeft er een speerpunt van gemaakt om internationaal aanwezig te zijn. Onze organisatie is gevestigd in 32 landen en we hebben de ambitie om verder te groeien. Dit geeft ons en onze klanten inhoudelijk voordeel. We kennen de lokale cultuur en wetgeving, kunnen lokaal ondersteunen en hebben de mogelijkheid om internationale producten en diensten te ontwikkelen. Volgens Gartner is NorthgateArinso dankzij ons HRO-platform de visionair op HR-/BPOvakgebied. Bovendien zijn we in staat om onze klanten de kostenvoordelen te bieden van onze Shared Services Centers die we over de hele wereld hebben.”

 

 

 

Bekijk 2008
Magazine
Computable 100
Uitgave
2008
Auteur
René Moscou
Fotograaf
Rick Strooper
 

CStories.nl is een uitgave van Adformix.
© 2018 cstories.nl - alle rechten voorbehouden.