NZO Nederlandse Zuivel Organisatie

NZO Nederlandse Zuivel Organisatie

Branche
branchevereniging
Website
http://Website: www.nzo.nl
Overige informatie

Benoordenhoutseweg 46

2596 AA Den Haag

Telefoon: 070 – 219 17 00
Email: info@nzo.nl

Social: @NZOzuivel

De Nederlandse Zuivel Organisatie is de branchevereniging van de Nederlandse zuivelindustrie. Zij behartigt de belangen van dertien zuivelondernemingen. Deze bedrijven verwerken samen 98 procent van alle melk in Nederland tot een breed pakket zuivelproducten: van zuiveldranken, baby- & kindervoeding, kaas en desserts tot ingrediënten voor de voedingsmiddelenindustrie en de farmaceutische sector.

De NZO wil de positie van haar leden versterken bij de productie en de afzet van die producten. Om dat te bereiken manifesteert zij zich in Den Haag en Brussel en mengt zij zich in het maatschappelijk debat.

C-stories

C-stories van deze company

Meer C-stories

Meer C-stories

CStories.nl is een uitgave van Adformix.
© 2018 cstories.nl - alle rechten voorbehouden.